Video clip về VDAS

Ra mắt Văn Phòng Trung Ương Hội Thiết Kế Việt Nam và Viện Đào Tạo Mỹ Thuật Ứng Dụng Việt Nam

 

 

Hiệp hội Thiết Kế Mẫu & Sáng Tạo Mỹ Thuật Việt Nam và Phòng Thương Mại Ý tại VN (ICHAM)
ký thỏa thuận hợp tác

 

 

 

Giới thiệu Hiệp Hội Thiết Kế Mẫu và Sáng Tạo Mỹ Thuật Việt Nam