Tầm nhìn

 

Nâng tầm ngành Thiết kế Sáng tạo Việt Nam, thúc đẩy quá trình tư duy thiết kế cũng như thay đổi nhận thức của xã hội về sự ảnh hưởng và khả năng của các nhà thiết kế nói riêng và ngành công nghiệp sáng tạo nói chung để đối phó với những thách thức lớn nhất của quốc gia. Cùng xây dựng một nền kinh tế năng động, phát triển bền vững, nâng cao đời sống văn hóa, xã hội, môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống

 

Sứ mệnh
 

Định hướng chiến lược, nâng cao tầm quan trọng ngành thiết kế hỗ trợ sản xuất, tạo giá trị gia tăng hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, đối phó những thách thức của doanh nghiệp.
 

Kết nối các nhà thiết kế, kinh doanh, chính phủ và tổ chức quốc tế để cùng nhau đóng góp, cải thiện các lĩnh vực kinh tế và văn hóa xã hội Việt Nam.
 

Tư vấn, giáo dục và truyền cảm hứng mới đến ngành thiết kế lên một đẳng cấp tiên phong thông qua các chương trình hoạt động sáng tạo phong phú để ứng dụng tư duy thiết kế vào cuộc sống.

 

Giá trị cốt lõi
 

- Phát triển tư duy toàn cầu và nội địa

- Chuẩn hóa chất lượng

- Tính lãnh đạo

- Trách nhiệm xã hội & phát huy sáng tạo

- Đạo đức và minh bạch

- Bình đẳng giữa các thành viên

 

Download VDAS Leaflet  tại đây