Mục tiêu hoạt động

 

Với nhiệm vụ phát triển bền vững cho ngành công nghiệp thiết kế sáng tạo, Hiệp hội tập trung đẩy mạnh các sáng kiến ứng dụng ngành thiết kế nhằm thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn kiểu dáng cho ngành sản xuất hàng hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm đầu với các nội dung sau đây :
 

  • Xây dựng và phát triển Hiệp hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố (các chi hội địa phương…).
     
  • Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, khả năng hoạt động của Hiệp hội và các Chi hội.
     
  • Hiệp hội sẽ định hướng cụ thể chiến lược, phối hợp phát triển các hoạt động có hiệu quả giữa Hiệp hội với cơ quan Nhà nước, các cá nhân, đơn vị, các tổ chức, các tập đoàn doanh nghiệp có liên quan để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho các hoạt động lĩnh vực nghệ thuật với các nhà sản xuất kinh doanh về các mặt hàng tiêu dùng trong nước, khu vực trên thế giới.
     
  • Vận động tranh thủ các nguồn tài chính để gây quỹ cho Hiệp hội. Triển khai các chương trình dự án, sự kiện mô hình thí điểm, thành lập Viện nghiên cứu và học tập ngành Thiết Kế, phát triển tính thẩm mỹ thiết kế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tạo cơ hội tiếp xúc khách hàng tiềm năng, hỗ trợ cộng đồng và xã hội, giúp đỡ nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa Việt Nam, góp phần cùng nhà nước nâng cao hiệu quả cho mọi Hội viên và người tiêu dùng, với các mục tiêu chính như sau:

 

- Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên ngành thiết kế.

- Nghiên cứu và tư vấn thiết kế cho doanh nghiệp.

- Tổ chức các sự kiện sáng tạo (lễ hội, triển lãm, cuộc thi và giải thưởng ...)

- Xuất bản ấn phẩm / Tạp chí / Phương tiện truyền thông