Giới thiệu Hiệp hội thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam

 

Trong điều kiện Việt Nam đã chính thức là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đất nước đang ngày càng phát triển, đón nhận nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức mới về cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

 

Ban vận động thành lập Hiệp hội Thiết kế Việt Nam đã được thành lập từ năm 2010 nhằm mục đích thành lập một tổ chức đáp ứng những nhu cầu trên của ngành thiết kế. Căn cứ vào đề nghị của Ban vận động, ngày 13/04/2013 Bộ Nội Vụ và Bộ Văn Hóa Thể Thao Du lịch đã chính thức cho phép thành lập Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam.

 

Hiệp hội Thiết kế Việt Nam là một tổ chức xã hội, hoạt động tự nguyện, tự giác nhằm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sáng tạo trong thiết kế để phục vụ sinh hoạt, đời sống và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các nhà thiết kế với các tác phẩm có tính thẩm mỹ cao, kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa văn hoá của dân tộc, quảng bá và hội nhập quốc tế trong nền kinh tế thị trường.

 

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp hội là chịu trách nhiệm đưa ra phương hướng & chính sách hoạt động và là trung tâm kết nối những tập thể, cá nhân cùng hành động với tâm huyết vì sự phát triển của ngành thiết kế hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội & một nền kinh tế phồn thịnh, đổi mới.

 

Điều quan trọng nữa là tiếng nói Hiệp hội sẽ tạo ra tiếng vang mạnh mẽ để nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế không những chỉ mang đến lợi ích cho nền kinh tế và các ngành sản xuất có liên quan đến thiết kế mà các hoạt động của Hiệp hội còn chỉ ra rằng thiết kế còn ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của đời sống văn hóa của xã hội và truyền đạt thiết kế không chỉ là chìa khóa để đổi mới và sáng tạo, mà thiết kế bền vững còn là chìa khóa để định hình, cung cấp sự bền vững cho cộng đồng con người và đảm bảo sự tồn tại lâu dài của xã hội nhân loại.