Hợp tác quốc tế

 

DESIGN BUSINESS CHAMBER SINGAPORE

Hiệp hội Thiết kế Singapore

 

ICHAM

Hiệp hội xúc tiến thương mại Italia

 

 

 

 

SINGAPORE GOOD DESIGN

Giải thưởng thiết kế Singapore

 

NOSIGNER - SOCIAL INNOVATION DESIGN

Tổ chức tư vấn thiết kế Nhật Bản Nosigner

 

 

 

 

 

 

SUSTAINALE PRODUCT INNOVATION PROJECT

Dự án Phát triển đổi mới sản phẩm bền vững 

 

FUTURE LIVING STUDIO

Made in Vietnam, designed in Vietnam

 

 

 

 

UNIDO - SME CLUSTER DEVELOPMENT

Furniture | Textile & Fashion | Shoes & Leather

 

BRITISH COUNCIL

VietnamCreative Entrepreneurs Network