Hợp tác Doanh nghiệp

Hiệp hội Thiết kế VDAS ngày càng phát triển với mạng lưới đối tác gồm hơn 100 doanh nghiệp & hiệp hội ngành nghề tại Việt Nam.

 

HỌC VIỆN THIẾT KẾ VIỆT NAM ADS

www.adsvietnam.edu.vn

KINGSMEN

www.kingsmen.com.vn

 

Kingsmen-Logo-JPG_1414041325

 GAMELOFT

www.gameloft.vn

 UMA

www.uma.vn

Gameloft l_906454558_uma_logo_298

 HAFELE

www.hafele.com.vn

 DISTRICT EIGHT

www.districteightdesign.com

download  main-logo

 AOTHUN.VN

www.aothun.vn

 3DMAKER

nnvietnam.com

Aothun.vn  3dmaker

 ONG & ONG VIETNAM

www.ong-ong.com

 KOHLER VIETNAM

http://kohlervn.com

ong-ong-logo  KOHLER

 INNOPACK VIETNAM

www.innopack.vn

 ELEK

http://elek.vn/

Logo_Innopack  eleklogo

 AN CƯỜNG

www.ancuong.com

 MALLOCA

www.malloca.com

Print  Screen Shot 2016-07-30 at 9.53.43 AM