Thủ tục đăng ký

Hồ sơ gia nhập Hiệp hội gồm có các thủ tục sau đây :


1/ Nếu đăng ký qua đơn gia nhập :
 

a. Điền vào đơn tự nguyện gia nhập Hiệp hội. Tải mẫu đơn tại đây:
 

- Dành cho nhà thiết kế (tải về)

- Dành cho Doanh nghiệp (tải về)

- Dành cho sinh viên thiết kế (tải về)
 

b. Đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp)


Hồ sơ đầy đủ xin vui lòng gửi về :
 

Văn phòng Hiệp hội tại Hà nội :

Số 2, Ngõ 61 Phố Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa
 

Văn phòng đại diện Hiệp hội tại TP.HCM :

143 Lý chính Thắng, Phường 7 – Quận 3

 

  

 

2/ Đăng ký trực tuyến : chọn vào link này


Sau khi nhận được Đơn tham gia, Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ xem xét hồ sơ và thông báo lịch kết nạp Hội viên tại kỳ họp gần nhất.


Hội viên sau khi hoàn tất đăng ký theo 1 trong 2 cách bên trên, phải nộp hội phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thư xác nhận đồng ý giai nhập (xem qui định mức hội phí tại đây).

 

3/ Lệ phí Thành viên 

 

Miền Nam:


Nhà Thiết Kế      : 1.000.000 VNĐ/năm

Doanh Nghiệp     : 3.000.000 VNĐ/năm

Sinh viên            : 500.000 VNĐ/năm


Hội phí xin nộp vào tài khoản :


 Hiệp hội thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Phía Nam        

           Tài khoản số 0421002283005

           Tại ngân hàng TMCP An Bình ( AB Bank) - PGD Kỳ Hòa .

           (khi chuyển xin ghi rõ:

           nộp phí đăng ký cho Hội viên tên ………………………………………)Miền Bắc:

Hội phí xin nộp vào tài khoản : 

         
           Hiệp hội thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam
          

           Tài khoản số 10201.0001825280

           Tại ngân hàng TMCP Công Thương Viêt Nam - CN Đống Đa .

           (khi chuyển xin ghi rõ:

           nộp phí đăng ký cho Hội viên tên ………………………………………)