Đoàn Ngọc Anh Tuấn

Giám Đốc
Công Ty TNHH Anh Khoa Light

Hồ Chí Minh | Sản xuất

Địa chỉ: 93/26 Trần Khắc Chân, Quận 1, Hồ Chí Minh

Di động: 0908222440

Website: anhkhoalight.com

Facebook: htttps://www.facebook.com/anhkhoalight

Giới thiệu chung về Doanh nghiệp & Tổ chức:

93/26 Trần Khắc Chân, Quận 1, Hồ Chí Minh

Liên quan đến chuyên ngành: Thiết kế nội thất

Thiết kế và sản xuất đèn trang trí, chuyên đèn bàn đèn đứng phục vụ không gian nội thất khách sạn, resort, nhà hàng, spa và gia đình

Đang quan tâm:

Mở rộng quan hệ & liên kết

Các nhu cầu & quan tâm khác:

Tìm kiếm mối liên hệ và liên kết mở rộng và trao cơ hội kinh doanh