Son Le

TP
Công ty CP XD TTNT Vuông

Hồ Chí Minh | Tư vấn

Địa chỉ: 17 đường số 2, cư xá dô thành Q3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Di động: 1900636087

Website: Square.vn

Giới thiệu chung về Doanh nghiệp & Tổ chức:

17 đường số 2, cư xá dô thành Q3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Liên quan đến chuyên ngành: Thiết kế tổng hợp

Đang quan tâm:

Tìm kiếm đối tác

Các nhu cầu & quan tâm khác: