Đăng Khoa Trương Nguyễn

Nhà thiết kế tự do

Đồng Nai | Thiết kế đồ họa

Địa chỉ: Huỳnh MẫnĐạt, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Di động: 01644319460

Kinh nghiệm làm việc:

Nền tảng giáo dục:

KhácChuyên ngành

Các giải thưởng & vinh dự đặc biệt: