Bui Thi Hong Phuong

Interior Designer
MIA Design Studio

Hồ Chí Minh | Thiết kế nội & ngoại thất

Địa chỉ: so 66 duong so 1, Tran Nao, Quận 2, Hồ Chí Minh

Di động: 0906021233

Portfolio: https://issuu.com/phuongpipi/docs/portfolio2017_online

Facebook: https://www.facebook.com/people/B%C3%B9i-Th%E1%BB%8B-H%E1%BB%93ng-Ph%C6%B0%C6%A1ng/100006795227310

Kinh nghiệm làm việc:

Nền tảng giáo dục:

Tốt nghiệp University of Architecture HCMC (2009 - 2014)

Cử nhân / Chuyên ngành Thiết kế nội & ngoại thất

Các giải thưởng & vinh dự đặc biệt: