Thuy Bui

Pho Giam Doc
Acacia Fabrics (Viet Nam)

Hồ Chí Minh | Nhà phân phối

Địa chỉ: 54/1 Bạch Đằng, Phường 02, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Di động: 0983922900

Điện thoại: 02835472277

Website: www.acaciafabrics.com

Facebook: Acacia Fabrics Viet Nam

Giới thiệu chung về Doanh nghiệp & Tổ chức:

54/1 Bạch Đằng, Phường 02, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Liên quan đến chuyên ngành: Thiết kế nội & ngoại thất

Đang quan tâm:

Mở rộng quan hệ & liên kết

Các nhu cầu & quan tâm khác: