TRƯƠNG BẢO NGỌC

Nhân viên Thiết Kế
FIT Group

Hồ Chí Minh | Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Địa chỉ: 67 đường 49 KDC Bình Phú 2, F.10, Q.6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Di động: 0772055516

Kinh nghiệm làm việc:

Nền tảng giáo dục:

Tôi tự học & tự nghiên cứu

Các giải thưởng & vinh dự đặc biệt: