Duc Pham

York University / Sheridan College (2016-2020)

Thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm làm việc thực tế đã & đang tham gia:

Mong muốn: