Cơ cấu tổ chức

 

PGS, TS Họa sĩ Lê Huyên
Nguyên Hiệu Trưởng Trường ĐH MTCN
Chủ tịch
 

Họa sĩ TK Vũ Hiền
CN khoa MTƯD, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM
Phó Chủ tịch

Ông Trần Quang Đạo
Tổng biên tập Báo Nhi đồng
Phó Chủ tịch


Ông Cao Anh Liệu
Phó BTĐU, TP tổ chức cán bộ
Trường ĐH MTCN
Phó Tổng TK

 

Ông Nguyễn Văn Dưng
Chủ tịch hội Vàng bạc – Đá quí TP.HCM
Phó Tổng TK

 

Ông Đặng Công Ngoãn
Giám đốc công ty Mỹ thuật & Thiết kế XD VN
Phó Tổng TK

 

Ths, Họa sĩ TK Ng. Văn Trường
Phó Chủ tịch quận Hà Đông, Hà nội
Phó Tổng TK

  

Họa sĩ TK Hồ Tấn Dương
Hiệu trưởng trường Thiết kế ADS, TP.HCM
Phó Chủ tịch

Ths, Họa sĩ TK Trần Thanh Liêm
Hiệu trưởng Trường VHNT Hưng Yên
Phó Chủ tịch


Ths, Họa sĩ TK Bùi Quang Hải
Nguyên Q.Hiệu trưởng Trường ĐH MTCN
Phó Tổng TK

 


Ông Nguyễn Bảo
Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ QĐ
Phó Tổng TK

 

Họa sĩ TK Trần Hiếu Lễ
Giám đốc Công ty TNHH Viễn Phương
Phó Tổng TK